feminismoXeracción, concretando o seu compromiso coa loita polo empoderamento das mulleres e coa igualdade entre mulleres e homes, busca impulsar a introducción da perspectiva de xénero na acción da administración e nos espazos e tempos nos que se desenvolve a vida da cidadanía.

Dada a situación actual, ponse de manifesto a necesidade de continuar traballando para avanzar na máis que vixente vindicación das mulleres, de construír unha sociedade baseada na igualdade, partindo dos compromisos de implementar e apuntalar boas prácticas, artellando as ferramentas necesarias para avanzar cara á igualdade real.

A nosa actuación estará dirixida á consecución dunha forma de vivir a cidadanía que incorpore a perspectiva de xénero na súa totalidade, a través da: