Traballamos de maneira dinámica para xerar un cambio nas persoas e lograr unha transformación das organizacións. Algunhas das nosas cápsulas formativas son:

  • COMUNICACIÓN EFICAZ
  • COMO XESTIONAR AS EMOCIÓNS NAS EMPRESAS FAMILIARES
  • HABILIDADES E ESTRATEXIAS PARA A XESTIÓN DO CONFLITO
  • CRAVES PARA UNHA NEGOCIACIÓN EFECTIVA
  • CONCILIAR VIDA PERSOAL E VIDA PROFESIONAL
  • MELLORAR AS RELACIÓNS LABORAIS
  • LIDERADO E XESTIÓN DE CONFLITOS