MediaciónNeste contexto, vemos a mediación como unha aposta clara pola “democratización” da sociedade, entendida como a capacidade real da cidadanía para co-responsabilizarse na xestión da propia convivencia.

Promover e difundir a cultura da mediación a través de:

  • Realización de mediacións para a xestión de conflictos puntuais entre particulares.