CONSULTORÍA DE XÉNERO

Xeracción, concretando o seu compromiso coa loita polo empoderamento das mulleres e coa igualdade entre mulleres e homes, busca impulsar a introducción da perspectiva de xénero na acción da administración e nos espazos e tempos nos que se desenvolve a vida da cidadanía.

Dada a situación actual, ponse de manifesto a necesidade de continuar traballando para avanzar na máis que vixente vindicación das mulleres, de construír unha sociedade baseada na igualdade, partindo dos compromisos de implementar e apuntalar boas prácticas, artellando as ferramentas necesarias para avanzar cara á igualdade real.

A nosa actuación estará dirixida á consecución dunha forma de vivir a cidadanía que incorpore a perspectiva de xénero na súa totalidade, a través da:

  • Elaboración e avaliación de plans de igualdade de oportunidades
  • Asesoramento para a aplicación da perspectiva de xénero
  • Sensibilización e formación
Máis servicios
Redes sociais

Contact Us

Gallery

Ir al contenido