SERVIZO DE ATENCIÓN E ORIENTACIÓN PSICOLÓXICA

Este servizo ten a fin de fomentar o benestar e o crecemento persoal nas diversas etapas vitais. Somos conscientes de que a realidade social da comunidade está a afectar ao desenvolvemento funcional da cidadanía, posto que a crise produce sentimentos negativos como tristeza, desesperanza, frustración, ira, egoísmo e illamento. Ante estas necesidades, cómpre ter un […]

POLÍTICAS SOCIAIS

O aumento da inseguridade ou precariedade económica e a vulnerabilidade social, aumenta o número de persoas que acoden aos servizos públicos, mentres que se reducen os recursos, pero como xa vimos o problema non se limita a esta insuficiencia: hai respostas inadecuadas, falta axilidade, hai ineficiencia. Por isto levamos a cabo a planificación e posta […]

 MEDIACIÓN

Neste contexto, vemos a mediación como unha aposta clara pola “democratización” da sociedade, entendida como a capacidade real da cidadanía para co-responsabilizarse na xestión da propia convivencia. Promover e difundir a cultura da mediación a través de:

CONSULTORÍA DE XÉNERO

Xeracción, concretando o seu compromiso coa loita polo empoderamento das mulleres e coa igualdade entre mulleres e homes, busca impulsar a introducción da perspectiva de xénero na acción da administración e nos espazos e tempos nos que se desenvolve a vida da cidadanía. Dada a situación actual, ponse de manifesto a necesidade de continuar traballando para avanzar na máis […]

PARTICIPACIÓN E DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

A Participación converteuse nun asunto de especial interese na axenda pública dos últimos tempos, volvéndose unha ferramenta inseparable de calquera asunto público que unha administración plantexe e que queira ter éxito na súa acollida por parte da poboación. Os procesos participativos afectan de maneira transversal á realidade que nos rodea xerando espazos moi enriquecedores para […]

Contact Us

Gallery

Ir al contenido