BLOG

O Proxecto Circe nace da idea de dar resposta á situación das mulleres en situación de explotación sexual e vítimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Esta situación tan complexa abrangue actos de violencia basados no xénero que van implicar nas mulleres danos ou sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica, económica ou social, incluídas as ameazas, coaccións e privacións de liberdade.

Os datos sobre a situación na actualidade son escasos, e aínda que rigorosos, nos oficiais hai que ter en conta que solo se contabilizan os que estean xudizializados, é dicir, denunciados. A ONG Amnistía Internacional estima que 1000 persoas das 75.000 que segundo o goberno estaban en situación de risco de trata, foron identificadas no período do ano 2013 ao 2019. En Galicia, o INE rexistra unha tasa do 0,11 por cada 100.000 habitantes no ano 2021.

A crise sanitaria e o confinamento vivido nos últimos anos agravaron a situación de explotación e illamento, volvendo a realidade das persoas afectadas moito máis opaca e inaccesible. Hai que sumarlle que este fenómeno está moi vinculado aos fluxos migratorios.

En Galicia, concretamente en Pontevedra, por exemplo, as vítimas de trata con fins de explotación sexual foron mulleres de 18 a 30 anos de idade, maioritariamente de orixe venezolano, colombiano, guatemalteco, paraguaio e en menor incidencia, brasileiro.

Tamén se identificaron vítimas de orixe subsahariano, sobre todo mulleres nixerianas.

Polo que amosase necesario a creación e posta en práctica de recursos integrais de atención personalizada e especializada das mulleres nesta situación, que por unha banda

poña esforzos en achegar os servizos e a información as mulleres que polas súas circunstancias derivadas da explotación ou trata están illadas dos mesmos, e por outra banda acompañalas unha vez establezan o contacto, en todos os procesos ou dificultades que amosa a súa realidade.

A nosa visión é que as persoas deben ser as protagonistas das súas vidas, polo que vemos o acompañamento coma un proceso participativo, no que as mulleres decidirán e serán parte activa do seu itinerario. Co Proxecto Circe pretendemos colaborar coas administracións e crear sinerxias con outras entidades para proporcionar un mapa de recursos as persoas que atendamos ao longo da implementación do proxecto.

O importante é que as consecuencias da explotación e da trata sobre as persoas sexan minimizadas, que a sociedade e os servizos sociais, sanitarios, xurídicos e outros que interveñan nestes procesos non produzan danos, polo que o acompañamento e o traballo coordinado i en bloque vai ser crucial para a atención especializada.

Tamén consideramos de vital importancia a formación en todo o relativo á saúde, posto que está totalmente vinculada as consecuencias derivadas da explotación e da trata.

Sumamos novos folgos!!!

Habitamos proxectos vivos, que mudan e renóvanse ao longo do tempo, como a propia natureza. Coa primaveira, acollemos un novo brote en Xeracción: a incorporación dunha nova socia traballadora.

Mari Fidalgo, psicóloga e educadora ao coidado do proxecto de promoción da saúde comunitaria e o bo vivir Biodanza Cheia de Vida, mais ante todo unha persoa comprometida coa xustiza social, súmase á nosa equipa traendo ilusión, outros saberes e formas de facer e estar no mundo.

Defínese como activista na construción de vidas dignas, plenas e felices, desde a centralidade doscoidados e o bo trato como aposta política. Acredita que sen afectividade non hai transformación socialposíbel. Aquí podedes coñecer máis da súa traxectoria persoal e profesional, na que destaca o compromiso cos dereitos sociais, a loita feminista e contra as fronteiras e as políticas migratorias.

Na súa incorporación, agasállanos estas palabras: “Enredarme en Xeracción supón a materialización dun ideal de vida: apostar pola economía social, por un modelo de traballo baseado en relacións horizontais, cunha postura ética e sentido crítico sobre a acción social, comprometido coa construción dun tecido comunitario forte e activo. É unha honra e unha alegría colocar a miña gota de auga para regar un proxecto tan valioso e necesario”.

Presentámosvos a oficina móbil

Estamos moi contentas de amosarvos a nosa oficina móbil, que supón un paso máis dentro do programa Sementando Cidadanía, un servizo de apoio ás familias a través de servizos de orientación laboral, apoio psicosocial e mediación.

Así, esta furgoneta permitirá que melloremos o programa, que inclúe información, atención e asesoramento persoal e social para a tramitación de prestacións sociais, así como asesoría en materia de trámites de estranxeiría e na búsqueda de emprego. Tamén ofrecemos atención, apoio e orientación psicolóxica, así como mediación comunitaria e familiar, unha demanda non resolta en ningún servizo público.

En moitas ocasións, a xeografía da provincia, sumada ao déficit de cobertura social das administracións, ás dificultades para desplazarse e á carencia dun transporte público de calidade, deixan abandonadas e soas ás veciñas do rural, que teñen os mesmos dereitos de ser atendidas cas que viven en vilas e cidades.

A furgoneta foi financiada con fondos ao abeiro de medida Leader cofinanciada co Feader. Agradecemos da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, do Ministerio de Agricultura, pesca e alimentación, de AGADER e ADERCOU.

Agradecemos tamén a AIS O Peto o apoio a esta inciativa a través dun anticipo da subvención para que puidesemos lograr por en marcha este proxecto.

Asociación por un Interese Solidario “O Peto” é unha asociación sen ánimo de lucro que alenta e propón unha economía ao servizo da persoa. Que se encadra no entramado da economía alternativa e concretamente no nivel micro, local, da banca ética. É autoxestionaria e promove unha forma solidaria de aforro e de investimento ético a través de microcréditos a proxectos diversos. Xa que toda decisión económica é, no último termo, unha decisión ética.

Premio Meninas 2021

O 22 de novembro de 2021 o Goberno estatal recoñeceu no Hostal dos Reis Católicos de Santiago a personalidades e colectivos con motivo da celebración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, polo seu traballo e loita contra a violencia machista, coa entrega dos galardóns da IV edición dos Premios Meninas 2021 de Galicia.

Nesta cuarta edición repartíronse cinco Premios Meninas ó Foro Feminista de Lugo, á cantante Guadi Galego, á Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur), á exsecretaria de Igualdade do PSOE i escritora Paloma Rodríguez Vázquez, a título póstumo e a Xeracción Sociedade Cooperativa Galega.

Estamos moi agradecidas polo recoñecemento, pois sabemos que o noso compromiso social e político co feminismo de base na rúa, moitas veces nos convirte en ” incómodas” aos ollos da administración. Grazas a todas ás que directa e indirectamente construides ao noso carón cada día, pero sobre todo ás mulleres que nos confiades as vosas vivencias máis desgarradoras, porque sodes exemplo de xenerosidade e fortaleza. Compartir loita e camiño con vos é o noso mellor premio.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2021/11/21/span-langgladvirten-faltan-recursos-publicos-eficaces-contra-violencia-machistaspan/0003_202111O21C3993.htm

Sementando cidadanía

O proxecto Sementando cidadanía leva en marcha dende o 2019. Actualmente estamos a constatar como a situación xerada pola pandemia da COVID19 empeorou a situación de vulnerabilidade de moitas familias, aumentandoa e revestíndoa dunha maior complexidade.  A situación é complexa porque a posibilidade de resposta das institucións viuse moi mermada, sendo a prioridade fundamental nestes momentos críticos a loita contra a pandemia e tamén se complican as situacións económicas das familias.

Dada a situación, ponse de manifesto a falta de recursos institucionais, o déficit de habilidades sociais das propias familias, as situacións económicas complexas, etc, se perpetuaron e ante esta realidade observamos que actualmente son tres xeracións as que en moitos casos teñen que compartir vivenda, ben porque a falta de recursos lles impediu independizarse da casa familiar ou ben porque a imposibilidade de conciliar decidiuse volver á mesma, incrementando así as situacións de conflicto dentro da propia unidade de convivencia familiar.

A familia é un subsistema onde as persoas aprenden a interactuar co seu medio, incrementar e fortalecer redes de apoio informal , é ademais a rede formal de apoio básico para os seus integrantes. A familia é o elemento básico para o desenvolvemento emocional das persoas. Por eso, dende esta perspectiva, coa posta en marcha deste proxecto espérase mellorar a interacción e unión entre os seus membros a través da comunicación,  definición de funcións e responsabilidades e solución de conflitos, mellorando así o sentimento pertenza comunidade.

SEMENTANDO CIDADANÍAE dende este concepto, presentamos o Proxecto sementando cidadanía, un servizo de apoio ás Familias, que complementa a intervención dos servizos sociais comunitarios a través dun servizo de orientación, información, atención, orientación e asesoramento persoal e social para a tramitación de prestacións e recursos da carteira de servizos sociais, asesoría en materia de tramites de estranxeiría e na búsqueda de emprego e acompañamento no itinerario de inserción. O programa tamén ofrece un servizo de atención, apoio e orientación psicolóxica e un servizo de Mediación comunitaria e familiar, demanda non resolta en ningún servizo público. Dende maio de 2021 incorporouse no programa un Servizo de apoio á adquisición de habilidades de coidado de dependentes debido a necesidade percibida neste eido. Unha persoa técnica oferta apoio domiciliario no coidado de menores, maiores en situación de dependencia e persoas con discapacidade e hábitos de vida saudable, ás persoas e familias con  necesidades e carencias neste ámbito. Desenvolverá un seguimento das pautas de hixiene, dieta equilibrada, economía doméstica e seguimentos sanitarios.