Servizo de orientación e apoio á inclusión sociolaboral

No momento actual o mercado laboral, sofre a destrucción de empregos en sectores moi golpeados pola crise do COVI19. No caso da poboación máis vulnerable, xa en situación de exclusión social antes da pandemia,a dificultade na búsqueda de emprego recrudécese.

Dada a situación, ponse de manifesto a falta de recursos institucionais, o déficit de habilidades sociais das propias familias, as situacións económicas complexas, etc, que se perpetuaron e ante esta realidade observamos que actualmente son tres xeracións as que en moitos casos teñen que compartir vivenda, ben porque a falta de recursos lles impediu independizarse da casa familiar ou ben porque a imposibilidade de conciliar decidiuse volver á mesma, incrementando así as situacións de conflicto dentro da propia unidade de convivencia familiar.

Por iso vimos a necesidade dende o Proxecto Sementando cidadanía de crear este novo espazo para apoiar na Inclusión sociolaboral e puxemos en marcha un servizo complementario ó Banco de alimentos repartidos en Servizos sociais, a través de axudas persoais máis especializadas, para adquirir produtos que non soen estar recollidos habitualmente, como para dietas especiais de alerxias, carne, peixe ou produtos básicos de hixiene.

PROXECTO SEMENTANDO CIDADANÍA

No momento actual, constatamos que o confinamento está a empeorar os casos de violencia de xénero, aumentando e revestíndoos dunha maior complexidade. O confinamento en moitos casos encerrou ás víctimas de violencia de violencia machista cos seus maltratadores. A situación é complexa porque a posibilidade de resposta das institucións viuse moi mermada, sendo a prioridade fundamental nestes momentos críticos a loita contra a pandemia e tamén se complican as situacións económicas das familias.

Dada a situación, ponse de manifesto a falta de recursos institucionais, o déficit de habilidades sociais das propias familias, as situacións económicas complexas, etc, se perpetuaron e ante esta realidade observamos que actualmente son tres xeracións as que en moitos casos teñen que compartir vivenda, ben porque a falta de recursos lles impediu independizarse da casa familiar ou ben porque a imposibilidade de conciliar decidiuse volver á mesma, incrementando así as situacións de conflicto dentro da propia unidade de convivencia familiar.

Cartaz Sementando cidadanía 2020 Dipu

A familia é un subsistema onde as persoas aprenden a interactuar co seu medio, incrementar e fortalecer redes de apoio informal , é ademais a rede formal de apoio básico para os seus integrantes. A familia é o elemento básico para o desenvolvemento emocional das persoas. Por eso, dende esta perspectiva, coa posta en marcha deste proxecto espérase mellorar a interacción e unión entre os seus membros a través da comunicación,  definición de funcións e responsabilidades e solución de conflitos, mellorando así o sentimento pertenza comunidade.

E dende este concepto, presentamos o Proxecto sementando cidadanía, un servizo de apoio ás Familias, que complementa a intervención dos servizos sociais comunitarios e oferta un servizo de mediación en conflictos, demanda non resolta en ningún servizo público.

Proxecto EnRedAdas

Cartaz Xunta Igualdade EnRedeAdasO programa pretende ser un recurso integral de atención personalizada e especializada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Persegue facilitar un punto de encontro e de apredizaxe no que podan chegar a superar situacións iniciais de illamento, impotencia e indefensión, xerando un espazo de autocoidado e unha rede de apoio, colaboración e cooperación no que elas sexan as protagonistas ou axentes centrais do seu desenvolvemento.

O proxecto comprende:

  • Servizo de orientación, información, atención, orientación e asesoramento persoal e social.
  • Servizo de atención, apoio e orientación psicolóxica.
  • Servizo de atención xurídica.
  • Servizo de Mediación comunitaria e familiar.
  • Obradoiro de Habilidades sociolaborais de 60 horas realizado durante os meses de maio e abril de 2019.

Porase a disposición das mulleres un servizo de canguraxe para a conciliación da vida persoal e familiar. Procuramos con esta proposta cubrir (no caso de necesidade) a atención ás nenas e nenos das mulleres que o requiran para asistir o grupo de apoio e ós obradoiros.

Cartaz Obradorio EnRedAdas

FESTIVAL DE NADAL NO PROGRAMA CONSTRUÍNDO COMUNIDADE

O 19 de decembro compartimos unha estupenda tarde no Centro cívico das Termas cos veciños e veciñas, no Festival de Nadal. Tivemos actuación de Aturuxo Teatro, baile e as crianzas do barrio nos deleitaron cunha actuación. Pechamos a tarde cun riquísimo chocolate. Marabilla a vida que hai neste barrio!!

O xoves, día 20 contamos coa visita do Pandingueiro, que nos agasallou con enredos e chocolate: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2018/12/23/pandigueiro-praza-200/0003_201812O23C11997.htm

O pase de diapositivas require JavaScript.